banner5bis.jpgbanner6.jpg

 

Samenstelling van de gemeenteraad op 2 januari 2007

gemeenteraad Brugge 2007

Schepencollege

Schepencollege Brugge 2007

 • Burgemeester: Patrick Moenaert (CD&V)
 • Schepen cultuur en onderwijs, ook 1e schepen: Yves Roose (sp.a)
 • Schepen ruimtelijke ordening en huisvesting: Mercedes Van Volcem (Open VLD)
 • Schepen financiën, patrimonium en lokale economie: Boudewijn Laloo (CD&V)
 • Schepen openbare werken: Jean-Pierre Vanden Berghe (CD&V), opgevolgd door Jos Demarest
 • Schepen jeugd en welzijn: Lieve Mus (CD&V), opgevolgd door Martine Matthys
 • Schepen leefmilieu, brandweer en logistiek: Moniek Boydens (CD&V), opgevolgd door Hilde Decleer
 • Schepen toerisme: Jean-Marie Bogaert (N-VA)
 • Schepen personeel en sport: Annick Lambrecht (sp.a)
 • Schepen burgerlijke stand, bevolking en groen: Bernard De Cuyper (CD&V), opgevolgd door Franky Demon
 • Schepen voor ocmw-materies en sociale economie: Frank Vandevoorde(sp.a)

 

Gemeenteraadsleden

 • Gemeenteraadsleden 2007CD&V: Wouter Bossuyt, Hilde Decleer (opgevolgd door Moniek Boydens), Dirk De fauw, Jos Demarest (opgevolgd door Jean-Pierre Vandenberghe), Franky Demon (opgevolgd door Bernard De Cuyper), Georgina Denolf, Marieke Dermul, Paul Jonckheere (fractieleider), Martine Matthys (opgevolgd door Lieve Mus), Guy Rogissart, Erik Snauwaert, Ingrid Vandamme
 • N-VA: An Soete
 • sp.a-Spirit: Dolores David, Pascal Ennaert, Tania Foneyne, Heidi Hoppe, Renaat Landuyt, Viviane Nollet, Philip Pierins, Charlotte Storme, Jürgen Vanpraet , Agnes Versluys
 • Open VLD: Pierre Chevalier, Jean-Marie De Plancke, Severine Maes, Bob Vanhaverbeke
 • Vlaams Belang: An Braem, Agnes Bruyninckx, Arnold Bruynooghe,Yves Buysse, Liliane Cottenie, Jean-Pierre Inghelbrecht, Alain Quataert, Frank Vanhecke
 • Groen!: Rita Brauwers, Guido Maertens

 

 

Wanneer vergadert de gemeenteraad?


Tienmaal per jaar: telkens de laatste dinsdagavond van de maand (wordt geregeld in huishoudelijk reglement).

De vakantiemaanden juli en augustus is er geen zitting
De maand november zijn er twee zittingen: maandag en dinsdag omdat naast de
Gewone agenda , de begroting dient goedgekeurd (begroting gemeente, ocmw en Politie).

De gemeenteraadszittingen gaan door in de gotische zaal van het Stadhuis.

Het Schepencollege vergadert bijna wekelijks, in regel op vrijdagvoormiddag.

Een Schepen ontvangt een vast loon. Een gemeenteraadslid ontvangt zitpenningen (alleen al hij/zij aanwezig is).

De gemeenteraad wordt voorafgegaan door 4 commissies of berekken (=enkel in Brugge zo genoemd) Bijvoorbeeld berek1: openbare werken, ruimtelijke ordening, groendienst, leefmilieu, brandweer en Logistiek: dus hier zijn 4 Schepenen aanwezig en leggen hun eigen

Agendapunten voor en kunnen de gemeenteraadsleden uitleg vragen of opmerkingen formuleren.

Elke partij heeft ook 1 of 2 fraktievergaderingen voor de gemeenteraad. Ook hier worden de agendapunten besproken en de mogelijke interpellaties.

 

Wat zijn interpellaties?

Ieder gemeenteraadslid heeft het recht om een interpellatie in te dienen. Dit kan over gelijk welk onderwerp dat bevoegdheid gemeenteraad is. De vraag wordt schriftelijk gesteld ten laatste 5 dagen voor de gemeenteraad en de bevoegde Schepen of de burgemeester beantwoorden die tijdens de gemeenteraadszitting.

Daarnaast mag men ook tijdens de zitting vragen stellen of bedenkingen formuleren maar enkel in verband met de agendapunten.

Er kunnen door de gemeenteraadsleden ook schriftelijke vragen gesteld worden;

 

Hoe wordt er gestemd?


Er wordt meestal gestemd per fraktie indien er opmerkingen geformuleerd werden Dan vraagt de burgemeester het stemgedrag. Er kan ook hoofdelijk gestemd worden wanneer 1/3 van de gemeenteraadsleden erom vragen. Zo werd bijvoorbeeld hoofdelijk gestemd ivbm de inplantingsplaats vanhet nieuw te bouwen voetbalstadion. De gemeenteraadszittingen zijn publiek toegankelijk en gaan door in de gotische zaal van het Stadhuis. Ook de pers is telkens aanwezig.

 

Bevoegdheid van de gemeenteraad?


1.Taken opgelegd door hogere overheden dienen goedgekeurd in de gemeenteraad:
Bijvoorbeeld:
* Het ruimtelijk structuurplan
* Het mobiliteitsconvenant
* Het verkeersreglement
* Het jeugdbeleidsplan
2.Alle beslissingen met financiiële implicaties, het budget (=begroting) en budgetwijziging,
Vaststellen van gemeentebelastingen en retributies.
3.Alle beslissingen met implicaties op het stadspersoneel:
Vasttellen van de personeelsformatie en rechtspositieregeling personeel
Aanstellen van gemeentesecretaris, adjunct-gemeentesecretaris, financieel Beheerder
Sanctie- en tuchtbevoegdheid
4.Alle beslissingen die invloed hebben op de eigendommen van de Stad (roerende en onroerende)
5.Het aanvaarden van schenkingen en legaten.
6.De klachtenbehandeling (zoals het rapport van de ombudsman)
7.Ook de belangrijke politiedossiers komen op de agenda van de gemeenteraad.
Bevoegdheid van de Burgemeester
Hij is niet alleen hoofd van de gemeente,hij is ook de vertegenwoordiger van de centrale overheid in de gemeente en hij beschikt over zeer specifieke politiebevoegdheden (openbare orde, veiligheid, gezondheid en rust in de gemeente).

 

Het College van Burgemeester en Schepenen

 

beslist over alle dossiers die het beleid van de stad aanbelangen. Ze beslissen collegiaal maw er wordt er in regel niet gestemd in het Schepencollege De taak van de Schepen is in Brugge de facto een fulltime job . Elke Schepen heeft een kabinet en een kabinetsmedewerker. De Burgemeester heeft verschillende medewerkers. Om een idee te geven van de taken van een Schepen heb ik een overzicht geschreven over belangrijke dossiers in die 8 jaar Schepen en mijn eigen evaluatie en bedenkingen.

webdesign: kristien berings