banner5bis.jpgbanner6.jpg

Realisaties van 1-1-2001 tot 31-12-2006

Ruimtelijke Ordening
Gerealiseerde grote projecten

KHBO_St-Michiels_Brugge.jpg Komvest.jpg Philips Pathoekeweg.jpg Prinsenhof2.jpg Station.jpg Witteleertouwersstraat.jpg casselbergh.jpg damsevaart.jpg foto 19.jpg gentpoort.jpg gentpoortappartement.jpg inspraakcampingstpieters.jpg kamgebouw.jpg khbo.jpg kinepolis.jpg kolenkaai.jpg ocmw.jpg prinsenhof.jpg ravenstein.jpg refter.jpg stationsplein.jpg vanhollebeke assebroek.jpg

 

Hotels

 • restauratie Zeven Torens of huis Casselbergh in de Hoogstraat
 • restauratie Oud Huis de Peellaert door dezelfde eigenaar.
 • restauratie en nieuwbouw van het Prinsenhof
 • restauratie van hotel Ravestein
 • Restauratie van de Weylerkazerne in de Hugo Losschaertstraat: opgestart, niet gerealiseerd door de eigenaar.


Andere projecten

 • De bouw van Kinepolis in St Michiels
 • Restauratie en nieuwbouw chocolademuseum en lampenmuseum
 • Opstart van het dossier van het Rijksarchief aan de Predikherenrei
 • Opstart van restauratiedossier van huis d’Hanins de Moerkerke, eind 2006
 • Opmaken van een studie: “Leven buiten de gouden driehoek” met gelden van het stedenbeleid: het architectenteam maakte een totaalontwerp voor de wijk Katelijnestraat –Oude en Nieuwe Gentweg.

 

Volgende dossiers heb ik van bij de start mee begeleid:

 • Bouwen van nieuwe gebouw voor KHBO
 • Bouwen kantoorgebouw aan het station kant St Michiels en kavel o voorkant station en opstart kavel 1
 • Bouwen kantoorgebouw op de hoek van de Ring en de Baron Ruzettelaan
 • Restauratie en nieuwbouw brouwerij in Langestraat, eerste vergunning. Nadien werden plannen gewijzigd;
 • Bouwen OCMW-toren
 • Bouw nieuw rusthuis Zeven Torens in Assebroek
 • Werkvergaderingen voor de opmaak van de plannen Bloso voor de verbouwingen en gymnastiekhal.
 • Bouw bedrijfsgebouw 2XL langs de expresweg te Zeebrugge
 • Oplossing voor de leegstaande gebouwen van Philips door een KMO-zone.

Maar bijvoorbeeld ook de nieuwe invulling van het pand op de Markt door Fnac vroeg veel voorbereiding vooraleer te kunnen vergunnen.

 

Verkavelingen

 • De Pourcq (Maalse steenweg): vergund
 • Nijverheidsstraat-Blekerijstraat: 1e fase afgewerkt
 • Structo: totaalproject opgemaakt en uitvoering 1e fase opgestart
 • Komvest: vergund en gerealiseerd
 • op de gronden van de “Klokke”: gerealiseerd
 • gronden St Trudo in Steenbrugge: opstart voor sociale huisvesting
 • gronden Michel van Hammestraat: opstart voor sociale huisvesting

 

Inbreidingsprojecten voor wonen

Bijvoorbeeld de werkhuizen Claeys in Zonnekemeers : gerealiseerd

 

Sociale projecten

 •  Witte Leertouwersstraat, de vroegere hippodroom.
 • Tussen Gentpoortstraat en Willemijnendreef
 • Kammakersstraat op de gronden van de vroegere school (VTI).

 

Stedenbouwkundige initiatieven

Naast grote projecten nog ander stedenbouwkundige initiatieven zoals:

 • herwerken reclameverordening
 • herwerken stedenbouwkundige verordening

 

Studies

 Voor de 3 volgende studies zijn ontelbare beperkte en ruime vergaderingen doorgegaan:

 • ruimtelijk structuurplan Brugge: werd herwerkt en goedgekeurd
 • afbakening regionaal stedelijk gebied: studiewerk samen met Vlaams gewest en andere betrokken gemeenten. Die studie lag jaren bij de bevoegde Minister vanaf het ogenblik dat er sprake was van een voetbalstadium in Loppem. Na het doorhakken van deze knoop, is de procedure van de afbakening verder gegaan, zoals het organiseren van een openbaar onderzoek.
 • strategisch plan van de haven: studiewerk samen met de betrokken partijen en goedgekeurd.

 

Andere

Daarnaast werd ook het plannenregister opgemaakt, de inventaris onbebouwde percelen en het vergunningenregister (was nog niet voltooid) in het kader van de “ontvoogding”.

GRUP Chartreuse: studiewerk samen met Vlaams Gewest voor een zone hoogwaardige diensten: werd goedgekeurd door minister Van Mechelen maar terug ingetrokken na een procedure bij de Raad van State , die voorafnames op de afbakeningsstudies niet toestaat.

Voorbereiding van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Spie (bedrijfszone) en St Pietersplas (recreatieve zone voor camping en sport)
kazerne Lissewege: onteigening en opmaak nieuw bestemmingsplan samen met WVI om er een zone voor kmo’s mogelijk te maken en prioriteit te geven aan zonevreemde bedrijven.


Dan zijn er nog de BPA’s

 • BPA opgemaakt voor de bestemmingswijziging van de vroegere Nationale bank om wonen toe te staan.
 • Een BPA voor zone Weinebrugge(Leikendreef) tot aan autosnelweg E40 als regularisatie van bestaande toestand.
 • Een BPA voor de restauratie van het domein Rooigem (met kasteel) en vastleggen bestemmingen.
 • Een BPA-wijziging nl voor de voorkant station: om de ontwikkeling mogelijk te maken( zie verder)
 • En een BPA-wijziging voorbereiden voor bestemmingswijziging van Ter Poele om wonen te voorzien ipv hotelfunctie.

 


Tenslotte

 • Een regeling voor de ligging van woonboten vastleggen samen met afdeling Vlaams Gewest , waterwegen en verkeer om de misbruiken weg te werken en de zones duidelijk en beperkt vast te leggen.
 • Opwaardering van de Kolenkaai door het stimuleren van waardevolle verbouwingen en aangepaste nieuwbouw.
 • Uitreiken van de eerste architectuurprijs was een persoonlijk voorstel. De genomineerden waren Buro 2 en Ronny D’hespeel want beiden hadden een geslaagd recent project gerealiseerd in de categorie meergezinswoningen

 

Besluit

Hoe hebben we dat alles binnen een periode van zes jaar rond gekregen met het beperkte personeel?

Omdat ze goed en hard werkten en er een vlotte samenwerking was . Het was een bijzonder fijne tijd.

We hebben immers door de te volgen procedure met oproep en examen waaraan de Stad gehouden is, twee jaar zonder ruimtelijk planner moet werken in de dienst.

Zelfs de achterstand bij het behandelen van stedenbouwkundige aanvragen die er was bij mijn aantreden, heb ik kunnen wegwerken ook weer dankzij de inzet van het personeel en de goede samenwerking.

 

klik hier voor realisaties 2007-2008

 

 

webdesign: kristien berings