banner5bis.jpgbanner6.jpg

Realisaties van 1-1-2007 tot 31-12-2008

 

Bloso.jpg Brandweer.jpg Daverlo.jpg Energiebeurs.jpg Kartuizerinnenstraat2.jpg Olvingepakt.jpg Proper.jpg Xaverianenklooster.jpg bib.jpg coiseaukaai.jpg karthuizerinnenstraat.jpg molens.jpg olvkerk.jpg tenbriele.jpg zeebrugge.jpg

Leefmilieu


Acties voor meer netheid: affichecampagne en bordjes “Wij houden Brugge proper, u toch ook?” en ook “Veeg voor eigen stoep” maar ook bordjes voor de baasjes van honden. Bijkomend personeel voor het onderhoud van de deelgemeenten. Na het verwijderen van de papiercontainers in de wijkcontainerparkjes kwamen mensen vrij in de reinigingsdienst. Ik koos om ze te kunnen inzetten in de deelgemeenten omdat naast de binnenstad, de deelgemeenten ook voldoende aandacht verdienen inzake onderhoud.

 

 • de energiescans in de woningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen.
 • de klimaatwijken en energieboekhouding: verderzetting van het initiatief van mijn voorganger, collega Vanden Berghe
 • de energiebeurs en opmaak boekje met 100 tips om energie te besparen
 • het proefproject met led’s op openbaar domein
 • opstarten van het lichtplan Brugge
 • Planning aankoop van milieuvriendelijke wagens voor ons eigen wagenpark: goedkeuring en begroting voor 1 of 2 wagens op aardgas.
 • We volgden een les ecodriving met de verantwoordelijke van het wagenpark en beslisten om dat ook voor de chauffeurs stadswagens te voorzien
 • Aanleg van containerpark in Zeebrugge, reeds opgestart door mijn voorganger
 • Ontwerp voor aanleg nieuw containerpark in St Michiels (Ten Briele) samen met collega OW
 • Principiële goedkeuring College en opstarten dossier voor het plaatsen van zonnepanelen op brandweerkazerne
 • Principiële goedkeuring voor: het plaatsen van ondergrondse containers in de binnenstad en het plaatsen van peukenpalen aan de stadsgebouwen
 • de aankoop van bijkomende veegmachine (met zuigsysteem)

Gebouwendienst en electro-mechanica

Goedkeuring voor restauratie en herstellingen aan een reeks stadsgebouwen:

 • De halletoren is het drukst bezochte museum in Brugge: aanpak van herstellingen maar ook van beveiliging en dit wanneer een persoon dient verwijderd om medische redenen.
 • De restauratie van de vroegere ocmw-gebouwen in de Kartuizerinnenstraat ten behoeve van de stadsdiensten en politie.
 • De restauratie van de torenromp van de O-L-Vrouwekerk maar ook van de Smedenpoort, het Gruuthusemuseum, de Basiliek van het Heilig Bloed, het Begijnhof en de 3 molens: St Janshusmolen, Bonne Chiere en Koeleweimolen.
 • In de Biekorf werd het voorbereidend werk gedaan voor de uitbreiding van de bibliotheek met inname van de doorgang.
 • Voorbereidend werk voor het ontwerp van nieuwe politiegebouw aan Lodewijk Coiseaukaai.
 • De kelders van het Brugse Vrije werden ingericht als archiefruimte.
 • Voor sport- en cultuurcentrum in Daverloo Assebroek hebben we het voorbereidend werk gedaan en is de dienst ook bezig met het ontwerp net zoals in St Michiels waar het vroegere Xaverianenklooster zal verbouwd worden tot centrum voor de verenigingen, het ontwerp was goedgekeurd.
 • Herstelwerken in gemeentehuizen St Michiels, St Kruis en St Andries.
 • Zo zijn er ook nog de scholen: de Nijverheidsschool wordt aangepakt maar ook basisscholen zoals het zorglokaal in St Michiels maar ook Lissewege zal aangepakt worden
 • Het gemeenschapshuis in Zeebrugge: totale herinrichting en nog in Zeebrugge: het renoveren van het voormalig station tot buurtcentrum op initiatief van het stedenbeleid.
 • En tenslotte heb ik samen met de Gidsenbond, Familiekunde en het Jac een oplossing gevonden voor de renovatie en aanpassing van de Kleine Hertsbergestraat.
 • Ook vele kleinere werken zoals het op punt stellen van de repetitiezaal voor muzikanten Koolkerke.
 • Goedkeuring voor aanwerven bijkomende architecten in de dienst is zeker ook een pluspunt.


Electro-mechanica

 • opstarten voor een lichtplan voor Brugge en daarnaast bijwerken feestverlichting voor de Kerstdagen.Met gebruik van nieuwe aanstuurtechnieken en LED's.
 • Aanpassingen in de gotische zaal ten behoeve van de gemeenteraadszittingen: nieuwe tafels, micro’s, restaureren van stoelen en mogelijkheid om draadloos te werken, vooral voor de pers.

Onderhoud

 • Ook het onderhoud van de gebouwen is belangrijk: jaarlijks 2 samenkomsten met het onderhoudspersoneel opgestart: één om de job te evalueren en één voor een gezellig ontbijt of koffietafel.

Informatica

 • Beveiligingsdossier opgestart voor camerabeveiliging en alarmsysteem voor musea en een aantal stadsgebouwen


Brandweer

 • goedkeuring en plaatsen van fitness-, cardiotoestellen om de conditie van onze brandweermensen te verbeteren
 • aanwerven van bijkomend personeel om te kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving
 • voorstel voor een nieuwe voorpost nl. de vroegere centrale garage gezien de huidige voorpost niet voldoet op een aantal vlakken (hygiene, ligging aan een brug, privacy)werd niet weerhouden.

Na 2 jaar werden alle dossiers doorgegeven aan mijn opvolgster.

webdesign: kristien berings