banner5bis.jpgbanner6.jpg

De voorzittersverkiezingen zijn achter de rug. Nu ben ik de fiere provinciale voorzitter van de CD&V-senioren.

Dat betekent contact op 3 niveaus:

  • De lokale met de voorzitters van de diverse gemeenten
  • De provinciale met provinciale besturen
  • De nationale in hoofdbestuur van de partij.

Dit wordt boeiend want de senioren vormen een grote groep met actieve mensen die (soms) wat meer tijd hebben, 
die veel vrijwilligerswerk doen en op wiens inzet je kan rekenen.

Hopelijk kunnen we goed samenwerken en samen bergen verzetten! 

We werken met de seniorenvoorzitters aan de voorbereiding van een congres: “Over ons, niet zonder ons” en ouderenzorg na de coronapandemie.

De titel bewijst reeds dat we de autonomie van de senior willen beklemtonen: er wordt teveel boven de hoofden van de ouderen beslist. We willen niet dat er een vervaldatum gekleefd wordt op mensen. In de tekst hebben we het zowel over de mobiele thuiswonende oudere als de oudere die in een wzc verblijft. En daarbij de vragen die de pandemie opgeroepen heeft. We duimen dat het op 1 oktober kan doorgaan. Uitnodigingen zullen volgen!

Als lid van de Vlaamse ouderenraad zijn we bezig met:

  • Toegankelijkheid van de woning en het invoeren van wettelijke stedenbouwkundige verplichtingen.
  • Kleinschalige woonvormen voor ouderen, wat dus haaks staat op grootschalige woonzorgcentra.

Hoe zien we de toekomst?

 

Voorzittersverkiezingen

webdesign: kristien berings